lördag 13 november 2010

Bokrecension: Google-koden av Andreas Ekström

Jag har länge varit hyfsat googlifierad. Jag har Gmail, använder dagligen Google docs, Google calendar, Google reader och ofta Google maps, Goole earth, Youtube (Google-ägt) m.m. Den här bloggen ligger på Blogger som ägs av Google och hemma på datorn kör jag Google Chrome som webbläsare. För några veckor sedan köpte jag en smart-phone, en Android-telefon. Android är utvecklat och ägs av, gissa - ja just det - Google. Jag kände helt enkelt att tiden var inne att jag lärde mig lite mer om detta företag i vars händer jag lägger min vardag. Ett bra sätt att göra detta, tänkte jag, är att läsa Andreas Ekströms Google-koden.

Det är en intressant bok Ekström har skrivit. Han verkar var lika googlifierad som jag, men förhåller sig ändå sakligt till nätjätten. Det är inte annat än att jag får mig en tankeställare. Jag bloggade härförleden om hur jag kände ett obehag växa fram under läsningens gång. Obehaget grundar sig inte så mycket i en rädsla för att all den information om mig och andra som google förfogar över ska hamna i orätta händer (jag tror nog att Google har tillräckligt bra säkerhetsrutiner), än en svag oro över vad som skulle hända om det visar sig att Goolge själva inte är så goda som de hela tiden hävdar (deras slogan är Don't be evil). Samtidigt vill man ju inte gå och bli konspirationsteoretiskt lagd. Jag kommer med all säkerhet att fortsäta att servera mig själv på silverfat för Google.

Google-koden har som jag ser det två svagheter. Den ena är att Ekström kanske inte är tillräckligt kritisk. Han ägnar ganska mycket plats åt att berätta om hur fina välgörenhetsprojket de bekostar samt annat gott de ägnar sig åt. Det må vara sant, men det som behövs är knappast att Google får ännu mer goodwill och cred. Jag tror att de flesta Google-användare (dvs i princip alla som någon gång använt Internet) skulle behöva sätta på sig ett par kritiska glasögon i förhållande till nätjätten, och där kanske Ekström kunde ha varit lite mer behjälplig. Den andra svagheten hos boken ligger kanske mer hos mig. Jag tappar intresset efter ett tag. Det blir för mycklet upprepningar av hur stora, potentiellt farliga, men goda Google är. Boken hade kanske kunnat kortas ned lite grand (den är visserligen rätt kort som det är).

Sammantaget tycker jag ändå att Google-koden intressant, bra och läsvärd. Den får en trea i betyg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar