söndag 28 februari 2010

Bokcirkelrapport: Buddenbrooks av Thomas Mann

I fredags hade vi träff med den bokcirkel, a.k.a. litterära salong, som jag är med i. Den här gången hade vi läst Buddenbrooks av Thomas Mann. Ingen av oss hade läst den tidigare och några av oss hade gjort det nu. Trots att batra hälften av gruppen hade läst boken fick vi till en intressant diskussion.

Boken sildrar släkten Buddenbrooks liv under några sekler av 1800-talet. Handlingen utspelar sig till största delen i Lübeck (även om stadens namn aldrig nämns i boken) och man får följa tre generationers Buddenbrooks. Boken skrevs 1901 och anses ha bidragit starkt till att författaren fick nobelpristet i litteratur 1929.

Fredagens samtal kretsade mycket kring två av bokens huvudpersoner - Tony och Christian. Vi hade lite olika syn och förhållningssätt till dessa och två och det bildades två läger. Killarna kunde identifiera sig med Christian men hade svårt att fördra (iaf den äldre) Tony. Tjejerna tvärtom.

En av frågaorna vi ställde oss var om Christian var en missförstådd stackare som hamnat i fel sammanhang eller en misslyckad latmask som inte visste att förvalta det han fick lagt i sin hand? Jag tycker att Thomas Manns behandling av Christian som människotyp är intressant. I grund och botten verkar förftattaren ha ett liberalt synsätt: alla människor har samma förutsättningar att lyckas, det handlar bara om vad man gör av det man har. Ur det här perspektivet är Chistian en lat och otacksam person. Denna ensidiga syn på den komplexe brorsan förmedlas genom den mycket mer drifitige Thomas. samtidigt skymtar en mer human förståelse av Christians misslyckande. Mann verkar inte vara helt okluven i sinn hållning. Den yngre brodern har inte samma förutsättningar som Thomas att lyckas i den snäva kontext som erbjuds honom. Hade han levt i en annan tid och i ett annat sammanhang hade han nog klarat sig fint här i livet. Och det verkar Mann vara fullt medveten om.

Jag tyckte om Buddenbrooks, den får en 4:a på en femgradig skala. Nästa gång vi ska träffas med vår litterära salong är 16 april och då ska vi ha läst ok, amen av Nina Solomin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar